Waterblock Penetrate

 • ПДФ

КРИСТАЛИЗИРАЩА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ

alt

Описание

WATERBLOCK PENETRATE е хидроизолация, която прониквайки в дълбочина (до 150 мм) и в контакт с наличната вода, кристализира и образува водонепропусклива преграда. [EN 1504-2]

Производител: Vimatec - Гърция

Свойства

Сухата хидроизолационна смес, добавена към вода в определено съотношение, и в контакт с влагата в елемента върху който се полага:

 • Създава защита от проникване на хлориди, както и корозионни соли и въглероден диоксид.
 • С висока адхезия и чрез механизма на кристализация осигурява водоустойчивост на конструкцията.
 • Запечатва пукнатини и пори с широчина до 0,4 мм.
 • Предпазва бетона от замръзване.
 • Осигурява паропропускливост, позволявайки на структурите да "дишат".
 • Може да се използва в случаи на контакт с питейна вода.
 • Може да се използва при влажен или пресен бетон.

Приложение

WATERBLOCK PENETRATE може да бъде използван при водно налягане (позитивно или негативно); използва се за хидроизолация на всички елементи и конструкции; отговаря на всички изисквания за запечатване: от обикновена водоплътност до хидроизолацията на структури под вода под високо налягане.

Използва се при хидроизолация на:

 • Тунели
 • Язовири
 • Канали
 • Резервоари за питейна вода
 • Канализационни резервоари
 • Басейни
 • Мазета
 • Повърхности в мокри помещения
 • Промишлени настилки (включително в селскостопански сгради)
 • Основи, под крайни подови покрития
 • Тераси, включително "зелени" (за градини)
 • Цветарници

Предварителна подготовка на повърхността

 • Повърхностите, които ще се обработват, трябва да бъдат чисти, без мазнини, мъх, варови отлагания и т.н.
 • Водните течове трябва да бъдат спряни с бързовтвърдяващ цимент WATERFIX
 • Арматурните железа да бъдат отрязани на дълбочина минимум 2-3 см в бетона преди запълването на дупките.
 • Дупките и отворите се запълват предварително с VIMACRET или VIMACRET-TH.
 • Фугите в мазилката предварително се запълват с цименто-пясъчен разтвор и синтетична смола преди полагане на WATERBLOCK PENETRATE.
 • Преходът "под-стена" трябва да стане чрез холкер със страна 5 - 6 см от VIMACRET.
 • Площите,  върху които ще се нанася покритието, трябва да бъдат влажни.

Указания за употреба

WATERBLOCK PENETRATE се добавя постепенно към водата, докато вискозитетът на сместа стане подходящ за нанасяне с четка. Съотношението на WATERBLOCK PENETRATE към водата трябва да бъде 2,5:1 в обемни части. След пауза от около 5 минути сместа се разбърква отново и трябва да бъде употребена в рамките на 20-30 минути (температура 20 градуса С)

alt

alt

Готовата смес се нанася с четка или мече в 2 слоя (перпендикулярни един на друг), като дебелината на всеки от тях не трябва да надвишава 1 мм. Второто намазване се прави преди първият слой да е изсъхнал. В противен случай повърхността трябва да се навлажни. Обработената повърхност се поддържа влажна чрез навлажняване 2-3 пъти дневно в продължение на 2 - 3 дни и да бъде добре защитена от слънце, дъжд и замръзване.

WATERBLOCK PENETRATE е устойчив в агресивни среди: сярна, солна, фосфорна, азотна киселина, сол, морска вода и други.

WATERBLOCK PENETRATE се нанася в два слоя при разход 1,5 - 2,0 кг/м2 , в зависимост от грапавината на повърхността. Когато е прекалено гладка или гланцирана, следва да се награпави с метална четка, пясъкоструене и др.

 • При технологично прекъсване, преди да бъдат възстановени бетонови работи, повърхността в контакт с новоизлетия бетон може да бъде обмазана с 1 слой хидроизолация WATERBLOCK PENETRATE с разход 1,2- 1,4 кг/м2.
 • Преди изливане на фундаментната плоча или фундаменти, повърхността на подложния бетон може да се обмаже с един слой хидроизолация WATERBLOCK PENETRATE с разход 1,2- 1,4 кг/м2.
 • В посочените по-горе случаи WATERBLOCK PENETRATE може да се използва като сухо вещество
 • WATERBLOCK PENETRATE може да се положи в един слой преди изграждането на настилка на циментова основа с разход 1.2 кг /м2 или върху прясно положената бетонова настилка като топинг и след това повърхността се уплътни

Забележки

 • Kaтo всички спойващи вещества WATERBLOCK PENETRATE e aбразивен материал. Ето защо при приготвянето и нанасянето му трябва да се използват ръкавици.
 • Ако продуктът попадне в очите, веднага изплакнете обилно с чиста вода, но без да ги търкате.
 • Инструментите да се изчистят добре с вода преди да изсъхнат.
 • Да се спазват и изискванията за безопасност на труда при изпълнение на СМР.

Съхранение

Материалът трябва да се съхранява в затворени и сухи помещения, в оригиналната опаковка, тъй като е хигроскопичен. Срок на годност - 12 месеца

Цвят и опаковка

Сива прахообразна смес. Торби от 25 кг .

Мерки за безопасност и опазване на околната среда

Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания за всички фактори на околната среда. Да се работи с работно облекло и лични предпазни средства - защитни ръкавици и предпазни очила. След употреба остатъчни количества от продукта да не се допуска да попадат в канализационната мрежа, откритите водоеми и почвата.

ПРЕВОДАЧ

Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Полагане на хидроизолация

You are here