ОТКАПВАЩ ПРОФИЛ

ОТКАПВАЩ ПРОФИЛ

Пластмасов профил с алкалоустойчива мрежа.

Поставя се в основното покритие за формиране на хоризонтални ръбове, които насочват водата към вертикално оттичане.
Мрежа: 10 х 10 см
Дължина: 2,5 м