PENTAFLEX KB – стоманен профил за хидроизолация на работна фуга

PENTAFLEX KB е стоманен профил със специално покритие за осигуряване на водоплътност на работни фуги във фундаментни плочи и сутеренни стени.

Приложение

Монтаж в хоризонтални и вертикални фуги във фундаментни плочи и сутеренни стени. Уплътнение на строителни конструкции, басейни, канали, резервоари, защита в основи, тунели, силози и др., което предотвратява инфилтрирането на вода.

Описание

PENTAFLEX ABS-R  е система, състояща се от стоманена кофражна и армировъчна форма от щрекметал за оформяне на работни фуги при бетониране във фундаментни плочи и сутеренни стени, комбинирана със система за осигуряване на водоплътност PENTAFLEX KB – стоманен профил със специално покритие.

Приложение

Монтаж в хоризонтални и вертикални фуги във фундаментни плочи и сутеренни стени.

Инструкции за монтаж

  1. След полагане на армировките на плочата се пристъпва към монтаж на PENTAFLEX KB – след отстраняване на защитното фолио в долната част. Профилът се полага да стъпи върху хоризонталната армировка на плочата в работната фуга.
  2. Снаждането на двата елемента се прави като в зоната на снадките се отстранява цялото защитно фолио. Застъпването е с ширина от минимум 5 см.

3. Фиксирането на водоспиращата лента се осъществява посредством омега образни стоманени елементи.

4. Омега елементите се полагат през 1 м

5. При изливане на бетона долната пунктирана армировка не трябва да се вижда – бетонът трябва да я покрива. PENTAFLEX KB е монтиран съгласно изискванията на производителя.

6. Преди кофриране на стената трябва да бъде отстранено и защитното фолио в горната част на водоспиращата лента.