VIMAPROOF C – добавка за водоплътност [ΕΝ 934-2: T 9]

VIMAPROOF C – добавка за водоплътност [ΕΝ 934-2: T 9]

С добавянето на VIMAPROOF С водоразтворимите химически съединения съдържащи се в  бетона се превръщат в силикати, които са стабилни и неразтворими във вода. Получената колоидна смес блокира капилярната  влага и предпазва строителните елементи от поглъщане на вода

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА