VIMASIL – импрегнатор за естествени и изкуствени камъни, бетон, фасади и други

VIMASIL – импрегнатор за естествени и изкуствени камъни, бетон, фасади и други

Прозрачно водоотблъскващо силоксаново покритие. Повърхностите, импрегнирани с VIMASIL са надеждно защитени за дълъг период от време
срещу проникване на дъждовни води, влага и други вредни атмосферни влияния. Обработените повърхности не променят външния си вид и
позволяват “дишането” на строителните елементи. Te се запазват чисти, като дъждовните води не проникват в порите, оттичат се и отнасят задържалата се прах.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА