VIMATOL BE – противозамръзваща добавка за бетони [ΕΝ 934-2: T 7]

VIMATOL BE – противозамръзваща добавка за бетони [ΕΝ 934-2: T 7]

Tечна противозамръзваща комплексна добавка, която понижава температурата на замръзване на водата в бетонната смес и разтворите.
Редуцира направната вода с 5±1%.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА