VIMEPOX BETON IMP. – двукомпонентен импрегнатор за бетонови подове и циментови замазки [ΕΝ 13813]

VIMEPOX BETON IMP. – двукомпонентен импрегнатор за бетонови подове и циментови замазки [ΕΝ 13813]

Двукомпонентен прозрачен епоксиден импрегнатор с разтворители. Система с нисък вискозитет и висока проникваща способност за нанасяне върху повърхности от бетон или циментова замазка. Използва се за стабилизиране на основата и увеличаване на износоустойчивостта. Не позволява полепване на прах и осигурява лесно почистване.
Използва се и като грунд преди нанасяне на цветни епоксидни покрития върху основи с малък капацитет на абсорбиране.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА