VIMEPOX MORTAR – двукомпонентен разтвор с широко приложение [ΕΝ 1504-4]

VIMEPOX MORTAR – двукомпонентен разтвор с широко приложение  [ΕΝ 1504-4]

Тиксотропно лепило, уплътнител и ремонтен разтвор от епоксидна смола с финни добавъчни материали, подходящ за залепване на бетон към бетон или стомана, за фиксиране на дюзи и запечатване на пукнатини, за инжектиране на смола в бетон и ремонт на бетонни елементи, например в подови ръбове, дупки, кухини; възстановяване на химичната и механична структура на наклонени плоскости (рампи), канализационни тръби, кладенци, бордюри и тротоари и др.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА