VIMEPOX PRIMER S – двукомпонентен прозрачен епоксиден грунд [ΕΝ 13813]

VIMEPOX PRIMER S – двукомпонентен прозрачен епоксиден грунд [ΕΝ 13813]

Двукомпонентен прозрачен епоксиден грунд на основата на разтворител. За уплътняване на циментови повърхности преди нанасяне на VIMEPOX FLOORING, VIMEPOX TOP-COAT, VIMEPOX F-COAT и VIMEPOX SP-COAT.
С VIMEPOX PRIMER S се постига висока якост и устойчивост на абразия, на органични и неорганични киселини, алкали, петролни продукти, разтворители, вода, морска вода и др.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА