VIMEPOX SOLVENT – специален разтворител за епоксидни системи

VIMEPOX SOLVENT – специален разтворител за епоксидни системи

Специален разтворител за епоксидни системи. Използва се за почистване на инструменти (разреден с вода до 1 : 1)
Намалява вискозитета на VIMEPOX PRIMER-S, VIMEPOX F COAT, VIMEPOX SP COAT, когато е необходимо дълбоко проникване на материалите. Препоръчва се VIMEPOX PRIMER-S да бъде разреден с VIMEPOX SOLVENT до 15%; а VIMEPOX F COAT и SP COAT до 10%.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА