VIMEPOX W-BARRIER – трикомпонентен епоксиден грунд за влажни бетонови подове [ΕΝ 13813]

VIMEPOX W-BARRIER – трикомпонентен епоксиден грунд за влажни бетонови подове [ΕΝ 13813]

Трикомпонентен епоксиден грунд за контрол на влагата. Използва се за грундиране на мокри или пресни циментови повърхности (на по-малко от 28 дни) за постигане на силна адхезия, преди нанасянето на VIMEPOX FLOORING и VIMEPOX TOP-COAT епоксидни покрития.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА