VIRENOL – подобрител за строителни разтвори

VIRENOL – подобрител за строителни разтвори

Използва се за подобряване на адхезията, водонепропускливостта, механичната и химична якост на:

– лепила за плочки, фугопълнители и др.;
– циментови разтвори  за свързване към гипсови и мраморни повърхности.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА