WАТЕRBLOCK – еднокомпонентна мазана хидроизолация на циментова основа [ΕΝ 1504-2]

WАТЕRBLOCK – еднокомпонентна мазана хидроизолация на циментова основа [ΕΝ 1504-2]

WATERBLOCK е материал на циментова основа с добавки за водоплътност. Притежава  отлична  адхезия  към  бетон, тухлена  и  каменна  зидария.
Осигурява пълна хидроизолация при хидростатично налягане от 15 m воден стълб по DIN 1048. Абсолютно безопасен е при постоянен контакт с питейна вода. Подходящ за приложения в мазета и резервоари.

 ИЗТЕГЛИ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА