WATERBLOCK RESIN – смола за смесване с Waterblock /компонент В – Waterblock ST/2K/

WATERBLOCK RESIN – смола за смесване с Waterblock /компонент В – Waterblock ST/2K/

Еластификатор за WATERBLOCK в хидроизолационната система WATERBLCOK ST/2K.
WATERBLOCK ST/2K се използва за хидроизолиране на повърхности от бетон, мазилки, тухли, мозайки и др., които имат или се очаква появата на пукнатини.